Ինչ է ՁերՆերկաՆպաստները

ՁերՆերկաՆպաստները, կայք է Լոս Անջելեսի մարզի բնակիչների համար, որպեսզի դիմեն և նայեն իրենց նպաստները առցանց: Սկսելու համար սեղմեք կենտրոնական վահանակի ցանկացած նավարկման կետ:

Ներկայումս, ՁերՆերկաՆպաստները, աջակցում է CalWORKs, CalFresh, General Relief և MediCal ծրագրերին:

Americans with Disabilities Act

Ունե՞ք հաշմանդամություն, որը դժվարեցնում է ձեր նպաստների համար դիմելը կամ ծրագրի պահանջներին բավարարելը: Մենք կարող ենք ձեզ լրացուցիչ օգնություն տրամադրել:

Օրենքը պաշտպանում է ֆիզիկական, մտավոր և զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց այնպես, ինչպես մյուս լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցողներին:

Սեղմեք այստեղ բեռնելու համար DPSS-ի ADA գրքույկը:

Ստանալու համար լրացուցիչ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ADA-ի շրջանակներում DPSS-ը կարող է ձեզ օգնել, Սեղմեք այստեղ գնալու համար DPSS-ի ADA կայքը:

Արդյո՞ք ես ունեմ նպաստներ ստանալու իրավունք:

Ցանկանու՞մ եք տեսնել արդյոք իրավասու եք:

Սեղմեք Այստեղ

Շրջանային Հասցեներ և Աշխատանքային Ժամեր

YBN-ի Դասընթացներ

Ինչպես մուտք գործել
Գրանցել հաշիվ
Դիմում ներկայացնել
Գործի կարգավիճակը
Նպաստի տեղեկություն
Դիտել աշխատողի տեղեկությունը
Ժամադրություն նշանակել նպաստների դիմելու համար
Ներկայացնել SAR7 կամ QR7 առցանց

Downloadable Forms

Please click on a form name to download a form from the below list.
Filter
Languages Programs

Form Name Program Language
ABP 1676-4 GRMH General Relief Chinese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Tagalog
ABP 1676-4 GRMH General Relief Vietnamese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Russian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Armenian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Spanish
ABP 1676-4 GRMH General Relief English
ABP 1676-4 GRMH General Relief Cambodian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Korean
ABP 1676-4 GRMH General Relief Farsi
ABP 1676-3 GRMH General Relief English
GR-Health Assessment (ABP_1676-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Vietnamese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Korean
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Russian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Tagalog
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Armenian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Cambodian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Chinese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Farsi
GR-Application (ABP_898-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Spanish
GR-Auth Disclosure of Health Info (ABP_1676-2) General Relief English
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Armenian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Spanish
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Vietnamese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Tagalog
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Russian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Korean
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Farsi
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Chinese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Cambodian
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal Spanish
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal English

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Գործի մասին տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք կապնվեք ձեր գործով զբաղվող աշխատողի հետ:
Այս կայքը օգտագործելու տեխնիկական խնդիր ունե՞ք: Խնդրում ենք կապնվել՝ Վեբվարպետ