Ինչ է ՁերՆերկաՆպաստները

ՁերՆերկաՆպաստները, կայք է Լոս Անջելեսի մարզի բնակիչների համար, որպեսզի դիմեն և նայեն իրենց նպաստները առցանց: Սկսելու համար սեղմեք կենտրոնական վահանակի ցանկացած նավարկման կետ:

Ներկայումս, ՁերՆերկաՆպաստները, աջակցում է CalWORKs, CalFresh, General Relief և MediCal ծրագրերին:

Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք Ձեր շրջանի գրասենյակ։ Դուք իրավունք ունեք Ձեր մայրենի լեզվով օգնություն ստանալու: Այդ օգնությունն անվճար է:

Americans with Disabilities Act

Ունե՞ք հաշմանդամություն, որը դժվարեցնում է ձեր նպաստների համար դիմելը կամ ծրագրի պահանջներին բավարարելը: Մենք կարող ենք ձեզ լրացուցիչ օգնություն տրամադրել:

Օրենքը պաշտպանում է ֆիզիկական, մտավոր և զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց այնպես, ինչպես մյուս լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցողներին:

Սեղմեք այստեղ բեռնելու համար DPSS-ի ADA գրքույկը:

Ստանալու համար լրացուցիչ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ADA-ի շրջանակներում DPSS-ը կարող է ձեզ օգնել, Սեղմեք այստեղ գնալու համար DPSS-ի ADA կայքը:

Արդյո՞ք ես ունեմ նպաստներ ստանալու իրավունք:

Ցանկանու՞մ եք տեսնել արդյոք իրավասու եք:

Սեղմեք Այստեղ

Շրջանային Հասցեներ և Աշխատանքային Ժամեր

YBN-ի Դասընթացներ

Ինչպես մուտք գործել
Գրանցել հաշիվ
Դիմում ներկայացնել
Գործի կարգավիճակը
Նպաստի տեղեկություն
Դիտել աշխատողի տեղեկությունը
Ժամադրություն նշանակել նպաստների դիմելու համար
Ներկայացնել SAR7 կամ QR7 առցանց

Ի՞նչ եք ցանկանում անել:

Հայտարարություններ

AnnouncementImage

YourBenefitsNow,
both the DPSS Client website and the Mobile App will be
DOWN FOR SYSTEM MAINTENANCE
Sunday, September 22, 2019 at 6:00 AM to 12:00 PM


During this time, apply for benefits, case information, or PIN reset may not be available.


We are sorry for the inconvenience.


AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877) 449-7795.
Cardholders are receiving calls or text messages from
(978) 230-0875, (626) 590-9019, (909) 699-3067, (510) 484-1062, (855) 266-3018.

These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

Trouble opening your Electronic Notices?

If you are having trouble opening your electronic notices and receiving a “server has been blocked by an extension” error, we can help. Please click here for instructions.


Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
 Քվեարկության գրանցման կոճակ:

Գործի մասին տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք կապնվեք ձեր գործով զբաղվող աշխատողի հետ:
Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք Ձեր շրջանի գրասենյակ։ Դուք իրավունք ունեք Ձեր մայրենի լեզվով օգնություն ստանալու: Այդ օգնությունն անվճար է:
Այս կայքը օգտագործելու տեխնիկական խնդիր ունե՞ք: Խնդրում ենք կապնվել՝ Վեբվարպետ