Ano ang YourBenefitsNow!

YourBenefitsNow! ay isang web site para sa mga Naninirahan sa County ng Los Angeles upang mag-aplay at tingnan ang kanilang mga benepisyo sa online. I-klik ang alinman sa mga navigation link sa gitnang panel upang makapagsimula.

Sa kasalukuyan, ang YourBenefitsNow! ay sinusuportahan ang mga aplikasyon sa CalWORKs, CalFresh, General Relief at Medi-Cal.

Americans with Disabilities Act

Mayroon ka bang kapansanan na magiging mahirap para sa iyo na mag-aplay para sa mga benepisyo o matugunan ang mga pangangailangan sa programa? Maaari kaming magbigay sa iyo ng karagdagang tulong.

Ang batas ay pinoprotektahan ang mga taong may kapansanang pampisikal, pangkaisipan, at may kapansanan sa pag-unlad pati na rin ang iba pang may malubhang problema sa kalusugan.

I-klik dito upang i-download ang DPSS ADA Brochure.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakatulong sa iyo ang DPSS sa ilalim ng ADA, i-klik dito upang pumunta sa DPSS ADA Website.

Ako ay Karapat-dapat para sa mga Benepisyo?

Pagtuturo Sa YBN

Paano Mag-login
Magparehistro Ng Akawnt
Pagsusumite ng Aplikasyon
Katayuan Ng Kaso
Impormasyon Ng Benepisyo
Matingnan ang Impormasyon ng Manggagawa
Pag-iiskedyul ng Tipanan Upang Mag-aplay para sa mga benepisyo
Pagsusumite ng SAR7 o QR7 sa Online

Ano ang gusto mong gawin?

Patalastas

AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877)449-7795 or cardholders are receiving calls or text messages from (951)237-2623, (209)759-0375, (916)425-3415, (725)333-3998, and (916)425-3415. These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

VITA Announcement

The VITA Appointment feature is currently suspended due to the government shutdown.


AnnouncementImage

YourBenefitsNow,
both the dpssbenefits website and the DPSS Mobile App will be
DOWN FOR SYSTEM MAINTENANCE
Sunday, January 20, 2019 at 6:00 AM to 12:00 PM


During this time, apply for benefits, case information, update or PIN reset might not be available.


We are sorry for the inconvenience.


AnnouncementImage

ALERT!!!
Telephone and Cell Phone Text Scam!

DPSS has recently been made aware of a new telephone and cell phone text scam that is affecting DPSS customers/EBT cardholders! Scammers are identifying themselves as CalWORKs or Social Services and stating that your EBT card has been compromised or closed. The caller/text is then prompting the customer for his/her 16 digit EBT card number and security PIN. The text then prompts you to call a number to reactivate your card.

As a reminder, it is critical to maintain the confidentiality of your identity and your EBT card’s information. To help you reduce your risk of identity theft, unless while working with a case worker, the Department of Public Social Services will never require you to give us your personal information over the phone, by text message or via email. Protecting your information is one of the Department of Public Social Services’ main priorities. The only way we can safely accept your information at this time is by you submitting it through the Customer Service Center, Your Benefits Now, by fax, or in person at one of the department’s offices.

Here are a few ways to make sure your identity is not compromised:
• know who you share information with;
• store and dispose of your personal information securely, especially your Social Security number;
• ask questions before deciding to share your personal information;
• and maintain appropriate security on your electronic devices.

If you suspect that you have been a victim of this scam, please call the DPSS Customer Service Call Center at

Local Numbers:
(626) 569-1399
(310) 258-7400
(818) 701-8200
Toll Free Number:
(866) 613-3777

For additional information about scams, visit California EBT site.

Mapagkukunan

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Pindutan para magparehistro upang bumoto

Para sa Impormasyon sa Kaso, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong manggagawa ng kaso.
May teknikal bang problema sa paggamit ng website na ito? Mangyaring makipag-ugnayan sa Webmaster