Ano ang YourBenefitsNow!

YourBenefitsNow! ay isang web site para sa mga Naninirahan sa County ng Los Angeles upang mag-aplay at tingnan ang kanilang mga benepisyo sa online. I-klik ang alinman sa mga navigation link sa gitnang panel upang makapagsimula.

Sa kasalukuyan, ang YourBenefitsNow! ay sinusuportahan ang mga aplikasyon sa CalWORKs, CalFresh, General Relief at Medi-Cal.

Kung kailangan mo ng tulong sa wika mo, tumawag sa lokal na tanggapan sa county mo. May karapatan kang humingi ng tulong sa sarili mong wika. Libre ang tulong na ito.

Americans with Disabilities Act

Mayroon ka bang kapansanan na magiging mahirap para sa iyo na mag-aplay para sa mga benepisyo o matugunan ang mga pangangailangan sa programa? Maaari kaming magbigay sa iyo ng karagdagang tulong.

Ang batas ay pinoprotektahan ang mga taong may kapansanang pampisikal, pangkaisipan, at may kapansanan sa pag-unlad pati na rin ang iba pang may malubhang problema sa kalusugan.

I-klik dito upang i-download ang DPSS ADA Brochure.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakatulong sa iyo ang DPSS sa ilalim ng ADA, i-klik dito upang pumunta sa DPSS ADA Website.

Pagtuturo Sa YBN

Paano Mag-login
Magparehistro Ng Akawnt
Pagsusumite ng Aplikasyon
Katayuan Ng Kaso
Impormasyon Ng Benepisyo
Matingnan ang Impormasyon ng Manggagawa
Pag-iiskedyul ng Tipanan Upang Mag-aplay para sa mga benepisyo
Pagsusumite ng SAR7 o QR7 sa Online

Ano ang gusto mong gawin?

Patalastas

AnnouncementImage

Optional YBN Survey

California needs your input! We are creating a new and improved website for you to manage your benefits and want to hear from you. Please take a short 10-minute survey to let us know about your experience with YBN.

All responses will remain anonymous and your benefits will not be affected in any way. We appreciate your help!

Survey Links: :

i. Customer Survey
ii. Assistor Survey


AnnouncementImage

Did you know?

As of April 28,2020, you can now use your EBT card to purchase groceries online at select retailers. For more information please click here to visit EBT online.


AnnouncementImage

Pandemic EBT (P-EBT)

Due to Coronavirus (COVID-19), children who are eligible for free or reduced-price meals at school will get extra food benefits called Pandemic EBT (P-EBT). Please click here for more information.

If you are eligible and have not received your P-EBT card in the mail by May 22, 2020, please click here to apply online before June 30, 2020. The online application portal for P-EBT will be available starting on May 22, 2020.


AnnouncementImage

ATTENTION

DPSS offices are temporarily closed to the public until further notice due to the COVID-19 health emergency. We will continue to provide service online and by telephone.

Click here for more information.

AnnouncementImage

Out of State EBT Usage

If you need assistance with EBT transactions in Florida, Georgia, or New Jersey, please call the customer service number on the back of your EBT card and speak to a Customer Service Representative.


AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877) 449-7795 or cardholders are receiving calls or text messages from (213) 600-5667, (442) 284-5456, (978) 230-0875, (626) 590-9019 or (909) 699-3067. These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

Trouble opening your Electronic Notices?

If you are having trouble opening your electronic notices and receiving a “server has been blocked by an extension” error, we can help. Please click here for instructions.


Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Pindutan para magparehistro upang bumoto

Para sa Impormasyon sa Kaso, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong manggagawa ng kaso.
Kung kailangan mo ng tulong sa wika mo, tumawag sa lokal na tanggapan sa county mo. May karapatan kang humingi ng tulong sa sarili mong wika. Libre ang tulong na ito.
May teknikal bang problema sa paggamit ng website na ito? Mangyaring makipag-ugnayan sa Webmaster